dimecres, 30 d’octubre de 2013

Les obres del Club segueixen segons la planificació prevista

En aquests moments els treballs d’enderroc del passeig ja estan en execució i els materials que s’han de reutilitzar per la construcció del port estan emmagatzemats temporalment a l’escull que dóna a la platja

Tot i estar en una fase delicada, les obres continuen d’acord amb allò previst i la seva finalització continua marcada per el juliol del 2014.

Respecte els enderrocs del passeig, cal destacar que afecten  a la zona que gestiona el Club de Vela Blanes com a concessionari de la dàrsena esportiva. Aquest tram, que és de Ports de la Generalitat, però els cànons del qual paga el Club de Vela, ha estat en les darreres dècades i continuarà estant, un cop acabades les obres i restituïda la zona, a disposició de la vila. De fet, tot el procés es fa en coordinació i d’acord amb el que es pacta amb l’Ajuntament de la població, que és qui atorga la llicència d’obres.

Per altra banda, les roques situades provisionalment a la passera que dóna a la platja, seran reutilitzades en les obres del port, de manera que en breu se les situarà al seu emplaçament definitiu segons el projecte d’obres. Aquests materials s’han extret de les obres i es reutilitzaran per reduir l’ús de materials i l’impacte mediambiental que això significa. És a dir, aquestes roques aviat seran tornades al port i aquesta passera es convertirà en un nou mirador marítim que proporcionarà una nova perspectiva i un nou atractiu tan per a blanencs com per a visitants.