dissabte, 7 de setembre de 2013

El Club de Vela Blanes ha renovat les certificacions ISO 9001 de Sistema de Gestió de la Qualitat i ISO 14001 de Gestió Ambiental

Aquestes certificacions acrediten que els procediments del Club de Vela Blanes compleixen uns criteris de qualitat estricte i de respecte envers el seu entorn.

Des del 2011, el Club de Vela Blanes disposa de diferents acreditacions mediambientals que certifiquen la pulcritud i respecte de les seves operacions. Aquestes acreditacions s’han d’anar renovant periòdicament en un procés que serveix perquè l’entitat certificadora comprovi que els procediments continuen en funcionament i són respectats de manera sistemàtica i constant. Quan això és així, com ha estat en aquest cas, la certificació es renova.