dijous, 31 de juliol de 2014

S’obre el nou espai públic al passeig marítim sobre la coberta del nou edifici del Club

Amb aquesa obra el Club de Vela Blanes amplia en uns 600m2 la superfície existent al Passeig Marítim, una ampliació de més del 30% del total

Aquesta nova àrea constitueix un excel·lent mirador sobre el port i la badia de Blanes de manera que molts usuaris ja l’han utilitzada, per exemple, per gaudir dels focs de Blanes de la passada festa major.

Aquest espai concessionat per Ports de la Generalitat al Club de Vela Blanes fins l’any 2037, i cedit per aquest a la població de Blanes, s’ha confeccionat d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament de la població. El su concepte diàfan permet que en un futur es puguin admetre nous elements arquitectònics d'acord amb posteriors actuacions integrals de tot el passeig. En aquests moments s’hi estan col•locant els elements de mobiliari urbà corresponents. S’ha aprofitat per ampliar la zona de jocs infantils tant en superfície com en nombre de jocs (s’han duplicat). A més, el terra de cautxú reciclat s’ha col•locat tot tenint present els criteris ecològics, de sostenibilitat i de seguretat pel que fa referència a les garanties dels petits usuaris d’aquest espai.
El nou paviment que s’ha col•locat destaca per la seva resitència, vistositat i uniformitat en la capa de trànsit. Aquest nou terra de sauló, estabilitzat amb microesferes de vidre, es molt comú actualment en l’urbanisme de jardins i places, paviments de poc trànsit i passeigs marítims. El seu alt grau de compactació permet evitar la formació de basses i xaragalls (incisions erosives que produeix l'aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny inclinat).
A nivell estructural, cal destacar que també s’han fet millores en sanejament (instal•lació d’un sobreeixidor i connexió embornal al Passeig de la Mestrança) i enllumenat (instal•lació de tres columnes amb multi-projectors). S’ampliarà també la vorera de la zona de la rotonda per la banda del passeig sense afectar la carretera i per tant la circulació. Finalment el Club de Vela Blanes restaurarà la Font de la Mare de Déu del Carme construïda l’any 1943.