divendres, 14 de febrer de 2014

Renovació del certificat del sistema de gestió Ambiental segons el reglament 1221/2009 EMAS

El Club de Vela Blanes ha rebut aquest mes de febrer el comunicat oficial de la renovació del seu Sistema de Gestió segons Reglament europeu EMAS per la seva política de millora continua dels resultats ambientals. 

En aquesta ocasió l’entitat esportiva ha rebut, a través la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un sistema de gestió voluntari en el qual poden participar tota mena d’organitzacions per avaluar i millorar el seu comportament ambiental, difonent la informació dels resultats ambientals de cada exercici al públic i a altres persones o col•lectius que puguin estar-ne interessats, a través de la Declaració Ambiental, que es pot trobar al lloc web del Club, que recull entre d’altres aspectes la Política i els objectius ambientals de la Institució.

Per a assolir aquest reconeixement, el Club de Vela Blanes assegura el compliment amb la legislació ambiental i de totes les obligacions que li afecten. Forma, sensibilitza i implicat a tot el seu personal i als usuaris del Port i posa èmfasi en la importància a la prevenció i reducció de la contaminació ambiental mitjançant l’adopció d’una sistemàtica de treball que minimitza l’impacte ambiental de les seves activitats. A més el Club dur a terme campanyes de prevenció davant de possibles situacions d’emergència ambiental.