divendres, 30 d’agost de 2013

Les obres de la dàrsena esportiva es reprenen un cop superat el període d’estiu amb l’objectiu de tenir les obres enllestides per l’estiu vinent

Durant els mesos de juliol i agost s’havia pres la decisió de mantenir el moviment al mínim per reduir l’impacte sobre l’ús del port en els mesos d’estiu

D’acord amb el projecte  d’obres, per tant, un cop superat l’estiu es reemprendran els treballs a la dàrsena així com l’aportació de materials utilitzant vehicles pesants. Amb aquestes aportacions de materials i la reutilització dels materials que s’extreuen dels propis treballs que es duen a terme, es pot continuar amb la construcció dels molls de formigó.