dijous, 18 de juliol de 2013

Presentació del projecte de remodelació de les instal·lacions a la premsa

El passat 18 de juliol es van convocar els mitjans de comunicació a la seu social del Club per presentar-los el projecte amb el qual es va aconseguir la concessió de la gestió de la dàrsena esportiva del port de Blanes pels propers 25 anys

El president del Club de Vela Blanes, Amadeu Nualart, l’enginyer responsable del projecte, Jordi Sorkau, i Jordi Blassi, enginyer en cap de l’obra per part de COPISA, l’empresa adjudicatària de les obres, van presentar el projecte de les obres de remodelació de les instal·lacions del Club de Vela Blanes i van anunciar que les obres hauran d’estar acabades pel juliol 2014, just abans de la festa major de Blanes.
Les obres es realitzen en dos fronts de forma simultània. A la banda de l’aigua, s’estan remodelant els pantalans existents i s’està construint una zona d’amarratges nova. El resultat d’aquests treballs no repercutirà en més amarratges disponibles però sí en uns amarratges més grans que permetin acomodar embarcacions més modernes ja que la tendència actual és cap a les naus amb més metres d’eslora. Al mateix temps, al final de l’espigó central s’hi construirà una zona de serveis per a navegants, mariners (vestidors, dutxes, etc.) i una zona de relació social on poder-hi acomodar actes i trobades de diferents tipus.

En la zona de terra, la que actualment comprèn les instal·lacions socials del Club de Vela, les oficines i el restaurant, les obres van en la direcció de reformar completament les edificacions amb l’objectiu de guanyar metres que permetin disposar de més espais funcionals, incloent-hi un nou gimnàs que també estarà obert al públic en general i no només als socis. En aquestes obres de millora també hi ha inclòs desenvolupar fins a cinc espais de comunicació entre la vila de Blanes i les instal·lacions del Club, d’acord amb la política de l’entitat de facilitar al màxim la relació amb la població.

Totes les obres es fan tenint en compte criteris de sostenibilitat mediambiental i procurant reutilitzar al màxim les runes generades, donant-los altres usos o reciclant-les in situ per a finalitats diferents. Amb aquestes mesures s’aconsegueix un estalvi de materials, de despesa en logística ja que no cal desplaçar materials de sortida i d’entrada innecessàriament, i es minimitzen les molèsties als usuaris del port, del Club de Vela i del passeig de Blanes en general ja que es redueix considerablement el trànsit de camions per la vila. Tan el Club de Vela Blanes com l’empresa executora de les obres, COPISA, tenen la ISO 14.001 de qualitat mediambiental.

El projecte de les obres de remodelació del Club de Vela Blanes està exposat permanentment de cara al públic a les dependències de l’entitat i tothom pot consultar-lo.